×

ÁSZF

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek kizárólag a www.barefootshoes.hu webáruházban létrejött szerződéskötések esetén érvényesek.

1. Az elektronikus vásárlással kapcsolatos főbb információk

A Click Trade Hungary Korlátolt Felelősségű Társaságtól a www.barefootshoes.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) történő elektronikus vásárlások esetére kizárólag az alábbi általános szerződési feltételeknek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.barefootshoes.hu honlapon közzétett és a rendelés időpontjában a honlapon található változata érvényes.

A jelen ÁSZF érvényes: 2020.09.01-től visszavonásig.

Az elektronikus vásárlás során a Vásárló és a Click Trade Hungary Kft. között jön létre szerződés, melynek székhelye: 1137 Budapest, Pozsonyi út 12.
cégjegyzékszáma: 01 09 933726
nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
adószáma: 12423367-2-41
telefon: +36 1 793-1593
e-mail: info@barefootshoes.hu
Ügyfélszolgálat: Click Trade Hungary Kft.
Ügyfélszolgálati iroda helye: 1137 Budapest, Pozsonyi út 12.
Az Ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. A Vásárló kizárólag emailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Telefonos ügyfélszolgálat hívható H-P 9-17 közötti nyitva tartási időben.

Az elektronikus vásárlások során megkötésre kerülő szerződések nyelve a magyar. Az elektronikus úton megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A rendelés adatait, a létrejött szerződést a Click Trade Hungary Kft. iktatja és 5 évig tárolja, azok utólag visszakereshetőek.

A Click Trade Hungary Kft.-tól kizárólag olyan személy rendelhet, aki betöltötte 18. életévét. A Webáruház szolgáltatásainak többsége elérhető minden felhasználó számára, akár regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

A megrendelések leadása a Webáruházban elektronikus úton lehetséges. Faxon, e-mailen, levélben és telefonon leadott rendeléseket nem fogadunk el.

A Webáruházban a termékek kapcsán feltüntetett árak és más tájékoztatások nem minősülnek ajánlattételnek, ez csupán felhívás ajánlattételre. Az ajánlatot a jelen szerződés szerint a Vásárló teszi, amennyiben jelzi vételi, megrendelési szándékát a Click Trade Hungary Kft. felé. A szerződés létrejötte az a pillanat, amikor a Vásárló ajánlatát a Click Trade Hungary Kft. visszaigazolja.

A Webáruházban megvásárolható termékek árai magyar forintban értendők és a mindenkori törvényes mértékű általános forgalmi adót tartalmazzák. A Webáruházban található árak a Webáruházban leadott rendelésekre érvényesek.

A termékek vételára minden esetben a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg és 1 darab (lábbeli esetében: pár) termékre vonatkozik. A Webáruházban közzétett különböző akciók csak a Webáruházban – kizárólag az akció időtartama alatt – történő rendelés feladása esetén érvényesek. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

2. A szerződés megkötése Webáruházban leadott megrendelés esetén

Regisztráció

A Regisztrációra a Főoldalon található Bejelentkezés / Új vásárló vagyok / Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor. A Regisztráció menüpont alatt a vezeték- és keresztnév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges. Az adatok megadását követően a Regisztráció létrejön, amiről a megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küldünk. A Vásárló a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

Az Eladót a Vásárló által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Az Eladó minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a „Prodil adatok” menüpontban elérhető „Név módosítása”, „E-mail cím módosítása”, „Jelszó módosítása”, „Szállítási cím hozzáadása”, „Számlázási adatok hozzáadása” menüpontokban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Eladót a regisztrált adatok Vásárló által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Vásárló az esetleges regisztrációval kapcsolatos adatváltozásait köteles az Eladónak bejelenteni, vagy pedig az adatmódosításokat személyes elvégezni.

A regisztráció megtörténte után a Vásárló a regisztrációkor megadott e-mail címével és jelszavával beléphet a www.barefootshoes.hu Webáruházába.

Regisztráció törlése

Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően az Eladó köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen jogszabály által kötelezően megőrzendő adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (pl. jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Vásárló a felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az Eladót.

Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Vásárló köteles a személyi adatait folyamatosan frissíteni és adatváltozás esetén azt az Eladó részére bejelenteni, amennyiben az a teljesítéshez vagy egyéb jogos érdek érvényesítéséhez szükséges.

Megrendelés

A vásárlandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Webáruház szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, Vásárlószolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon Vásárlószolgálatunkhoz.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Webáruház fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, ide értve a feltűnő értékaránytalanságot is, valamint esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Vásárló elállhat vásárlási szándékától. Ügyfelet ezen elállási jog indokolás nélkül megilleti.

A megrendelést az Eladó a Weboldalán keresztül regisztrált és nem regisztrált Vásárlóktól is elfogadja amennyiben a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha a Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap az Eladótól. Az Eladót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Megrendelés feladására a www.barefootshoes.hu áruházban a Kosár használatával van lehetőség. A Vásárló a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba teszem” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, vagy törölhető. Amennyiben a Vásárló a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább a pénztárba” feliratra kattintva az alábbi lehetőségek közül választva tudja véglegesíteni rendelését.

Megrendelés véglegesítése regisztrált Vásárlóként

Amennyiben a Vásárló korábban már regisztrált a Webáruházba, regisztrációs adatainak megadásával be tud lépni felhasználói fiókjába a Visszatérő Vásárló felület „Bejelentkezés” feliratára kattintva, vagy a „Regisztráció” mezőre kattintva új regisztrációt tud kezdeményezni. Az azonosítási adatok megadását követően tud az átvételi módok közül választani, illetve meg tudja adni a számlázási és szállítási adatokat. Ha minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta az átvételi módot, választani tud, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét.

A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a „Rendelés leadása” feliratra kattintást követően kerül sor, ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Megrendelés véglegesítése Vendégként

Megrendelést az Eladó a Weboldalán keresztül nem regisztrált Vásárlóktól is elfogad. A „Vendégként fizetés” opció használatával a rendelést regisztráció nélkül is véglegesíteni tudja. Ebben az esetben a Rendelés véglegesítéséhez az alábbi kötelező adatok megadása szükséges: e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, szállítási cím (irányítószám, település, cím, kézbesítéshez kapcsolódó megjegyzés), számlázási cím (amennyiben eltér a szállítási címtől). Céges megrendelés esetén lehetőség van a céges számlázási adatok megadására (cégnév, adószám, cím). Ezt követően van lehetőség a fizetési mód kiválasztására. A megrendelés véglegesítésének és rögzítésének feltétele az ÁSZF, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadására, mely a vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával lehetséges. Bendégként történő vásárlás esetén a Click Trade Hungary Kft. nem hoz létre a Vásárló számára saját fiókot. A Vásárló rendelésének elküldését követően, a Click Trade Hungary Kft. e-mail üzenetet küld a Vásárló részére, amelyben visszaigazolja, hogy a Click Trade Hungary Kft. megkapta a rendelést és felsorolja annak részleteit (kézhezvétel igazolása). A Vásárlónak ezen a felületen van lehetősége feliratkozni a Click Trade Hungary Kft. hírlevelére a jelölőnégyzet kipipálásával.

A megrendelés folyamata

1. KOSÁR: termék, vagy termékek elhelyezése a kosárba. A kosárba helyezett termékeket a rendszer nem foglalja le, azaz a megrendelés visszaigazolása előtt előfordulhat, hogy a kiajánlott terméket más már megvette. A megrendelt termék kiszállítását visszaigazolás esetén tudjuk biztosítani.
2. BELÉPÉS: új regisztráció, vagy meglévő regisztráció esetén belépés, illetve regisztráció nélküli vásárlási lehetőség a Click Trade Hungary Kft. Webáruházában.
3. SZÁLLÍTÁS: szállítási mód kiválasztása és szállítási cím, illetve számlázási cím megadása
4. FIZETÉS: fizetési mód kiválasztása.
5. RENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE: a megrendelés összesítése. A kosár tartalmának (termékek megnevezése és lényeges tulajdonságai), a termékek teljes vételárának, a szállítási és fizetési módnak, valamint a szállítási címnek és díjnak az ellenőrzése.

A Vásárló által kiválasztott termékre vonatkozó vételi ajánlata akkor minősül a Click Trade Hungary Kft. felé közölt ajánlatnak, amikor az online rendelés során a vásárló az ott kért adatokat megadta és az 5. pontban rákattint a "RENDELÉS LEADÁSA" gombra. Fenti gomb megnyomásával tett nyilatkozat révén a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik, mely a Webáruház felületén is látható.

A Vásárló rendelésének elküldését követően, a Click Trade Hungary Kft. e-mail üzenetet küld a Vásárló részére, amelyben igazolja, hogy a Click Trade Hungary Kft. a rendelést rögzítette és felsorolja annak részleteit.

AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését az Eladó késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termék(ek) felsorolását, mennyiségét, a termék(ek) árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a megrendelése az Eladóhoz megérkezett.

E visszaigazoló e-mail az Eladó részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Eladó és a Vásárló között.

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Eladótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha a Vásárló rendelését már elküldte az Eladó részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell az Eladó a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. Amennyiben a Vásárló Webáruházon keresztül történő vásárlása során megadott adatok elektronikus rögzítésére hibásan kerül sor, annak kijavítását a Vásárló a Click Trade Hungary Kft. részére, az info@barefootshoes.hu e-mail címre történő e-mail küldésével, illetve telefonon az alábbi számon: 06 1 793-1593 (H-P: 9-17) kérheti.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, vagy az adott termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap. Amennyiben a termék hosszabb beérkezési határidővel szerezhető be, Eladó tájékoztatja a Vásárlót a termék lehetséges beérkezésének határidejéről, melynek Vásárló általi elfogadása esetén a szerződéskötés létrejön. A termék átmeneti vagy tartós készlethiánya, vagy a hosszabb beérkezési határidő el nem fogadása esetén bármely esetlegesen korábban teljesített kifizetést a Vásárló számára Eladó haladéktalanul visszatérít.

A regisztrált Vásárló az adott és még nem teljesített rendelése státuszát a „Profil adatok” menüpontban a „Megrendelések” pontban követheti nyomon.

Amennyiben a megrendelési és kiszállítási folyamat során még lehetséges, a Click Trade Hungary Kft. megpróbálja minél hamarabb kijavítani a felmerült hibát. A Vásárlót a Click Trade Hungary Kft. e-mailben vagy telefonon értesíti a hiba kijavításával kapcsolatban. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az általa megadott hibás, illetve téves adatokból eredő esetleges hibás teljesítésért a Click Trade Hungary Kft. nem vállal felelősséget.

A számlát a Vásárló minden esetben elektronikus úton kapja meg a vásárláskor megadott e-mail címére. A kiszállított csomagban található a szállítólevél.

Fizetési mód

A megrendelés ellenértékét a Vásárló előre fizetéssel (banki átutalás) vagy utánvéttel teljesítheti, melyet a megrendelés leadásakor tud kiválasztani.

A megrendelt termékek átvétele

A megrendelés beérkezését követően Eladó folyamatosan tájékoztatja Vásárlót a megrendelés státuszában bekövetkező változásokról, ideértve a várható tényleges szállítási határidőt és a kiszállításhoz kapcsolódó egyéb információkat. A megrendelés pontos kiszállítási idejéről e-mailben és/vagy SMS-ben értesíti a futárszolgálat a Vásárlót. A Vásárló a rendelési azonosító számának bemutatását követően veheti át a megrendelt terméket. A terméket személyazonosító okmány bemutatása és a rendelési azonosító megadása mellett meghatalmazással eljárva a Vásárlótól eltérő más személy is átveheti – ezért különösen fontos és a Vásárló felelőssége a rendelési azonosító bizalmas kezelése

A megrendelt termékek megőrzése

Az üzletbe megérkezett termékek őrzésére a Polgári Törvénykönyv felelős őrzésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Amennyiben a Vásárló a megrendelt és kiszállított terméket a kiszállítás időpontját követő 14. naptári napon nem veszi át, úgy a Click Trade Hungary Kft. Vevőszolgálata megkísérli felvenni a kapcsolatot a Vásárlóval a megrendelés során megadott telefonszámon, vagy e-mail címen. Amennyiben a kapcsolatfelvétel nem jár eredménnyel, a Click Trade Hungary Kft. visszautalja a vételárat a megrendelés fizetése során használt bankszámlaszámra.

3. A vételár megfizetése, szállítás és költségek

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Az Eladó a megrendelt és házhoz szállítani kért árut szállítási költség ellenében szállítja ki a Vásárló részére. Eladó az Vásárlót a szállítási díjról a megrendelési folyamat során tájékoztatja. A szállítási díj meghatározása a kosárban lévő termékek figyelembevételével történik. Az Eladó jogosult az eltérő termékkategóriák (többek között, de nem kizárólagosan: nagyméretű csomagok, kisméretű csomagok) esetén eltérő szállítási díjakat alkalmazni. Az Eladó bizonyos kedvezményes időszakokban a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy fuvarozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon vagy az adott Promócióban közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget, vagy a Megrendelés egyébként megfelel a promóció feltételeinek. A feltételek meghatározására az Eladó egyoldalúan jogosult. A szállítási költséggel terhelt megrendelések esetén a fuvardíjat (szállítási költséget) a Vásárló viseli oly módon, hogy a fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló emailben is feltüntetésre kerül. Az Eladó a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Vásárló tudomásul veszi, hogy a Weboldalon feltüntetett szállítási információk tájékoztató jellegűek, a mindenkori készletek függvényében a tényleges szállítási határidő változhat, melyről Eladó minden esetben köteles a Vásárlót előzetesen tájékoztatni. Az Eladó késedelme esetén a Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni.

A megrendelt terméket - a Vásárló előzetes jelzése alapján - személyesen is átveheti az Eladó telephelyén. A Weboldalon megrendelt termékeket az Eladó a Vásárlónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti

FIZETÉSI FELTÉTELEK

Az Vásárló az Eladó által biztosított fizetési módokról illetve átvételi lehetőségekről az átvételi és fizetési módok oldalon tájékozódhat

SZÁMLÁZÁSI FELTÉTELEK

Eladó a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állít ki a Vásárló által megadott email címére. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy számára az Eladó elektronikus számlát állítson ki. A fentieknek megfelelően a Vásárló a megrendelés leadásával, megrendelése módosításával és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó által kiállított és a hatályos jogszabályoknak megfelelő elektronikus számlát befogadja, valamint azt az Eladó által küldött Számlára vonatkozó leveléből letölti. Az Eladó által kiállított elektronikus számla elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, amely a számviteli és az ÁFA jogszabályok által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az elektronikus úton kibocsátott számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell megőrizni. Az eredeti elektronikus számla, mint elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek létét. Mindezek alapján az a Vásárló, aki elektronikus úton adja le megrendelését és szállítással (átvételi pont, házhozszállítás) kívánja a terméket átvenni, minden esetben a fentieknek megfelelő elektronikus számlát kap a rendeléséről.

Gazdasági társaságokra, egyéb szervezetekre, egyéni vállalkozókra vonatkozó speciális számlázási szabályok

Jelen pontban foglaltakat mind egyes olyan számlázásra alkalmazni kell, amely nem a Ptk. szerinti fogyasztókat érinti. Az Eladó a weboldalon vagy weboldalain leadott megrendelésekről a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmú számlát állít ki a Vásárló részére a megrendelt (megvásárolt) termék vagy termékekkel (beleértve a szolgáltatásokat is) kapcsolatban. Vásárló a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával visszavonhatatlan tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy a Vásárló kötelezettsége megadni a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes megfelelő adatot, információt.

Az Eladó által kiadott számlán minden rögzített Megrendelés esetén feltüntetésre kerül a termék vagy termékek (beleértve a szolgáltatásokat is) vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. Az Eladó - a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt és kiszállítására kerülő termékekről (beleértve a szolgáltatásokat is). A Vásárló kizárólagos felelőssége az, hogy a kiállításra kerülő számlához minden rá vonatkozó adatot - a valóságnak megfelelően - rögzítsen, ideértve az elírást is. Ennek elmulasztása, illetve a hiányos vagy hibás rögzítés esetén az Eladó nem kötelezhető új vagy helyesbítő számla kiállítására. A hibás, hiányos, téves adatok megadásából eredő, adólevonási jog érvényesítésére nem alkalmas számla miatt keletkező károkat teljes egészében az Vásárló viseli.

Fizetési módok

Webáruházi megrendelés esetén a fizetés történhet banki átutalással történő előre fizetéssel vagy utánvéttel készpénzben. Fentieken kívüli fizetési módokat a Click Trade Hungary Kft. nem fogad el.

Utánvétes rendelés esetén: A Vásárló a megrendelés teljes összegét a terméket kiszállító futárszolgálat munkatársának készpénzben, vagy bankkártyával teljesíti. Az átvételnél nincs lehetőség vásárlási utalványok, egyéb kedvezmények beváltására. A megrendelt áru a teljes vételár és szállítási díj kifizetésig a Click Trade Hungary Kft. tulajdonában marad.

Amennyiben a Vásárló már banki átutalással előre rendezte a számlát, úgy már nem terheli semmilyen költség a kiszállítás során.

A megrendelt termékek www.barefoot.hu átvételi ponton történő átvételének igénybevételéhez előre fizetés szükséges.

Szállítási módok

A Webáruházban kiválasztott termékeket házhozszállítással, vagy a www.barefootshoes.hu átvételi pontra történő rendelés esetén a Click Trade Hungary Kft. budapesti átvételi pontján személyesen veheti át a Vásárló. Az átvétel módja a megrendelés során a szállítási címnél választható ki.

Házhozszállítás

A Webáruházban megrendelt termékeket a GLS Hungary futárszolgálat szállítja házhoz, a megrendelés során megadott szállítási címre. A megrendelt termékekről és a szállítási folyamatról a Vásárló folyamatos tájékoztatást kap a Click Trade Hungary Kft. és a GLS Hungary futárszolgálat által e-mail és/vagy SMS formájában.

A megrendelt termékeket a GLS Hungary futárszolgálat munkanapokon a feladástól számított 48 órán belül szállítja házhoz. A GLS futárszolgálata csak munkanapokon szállít csomagot 8:00 és 17:00 óra között.

A raktár munkatársai a beérkező rendeléseket regisztrálják. Amennyiben a megrendelt termékek raktárkészletről elérhetőek, a Click Trade Hungary Kft. munkatársai a csomag összeállítása után átadják azt a futárszolgálatnak. A Vásárló a csomag összeállításakor kap e-mailt és/vagy SMS-t a várható szállítási időponttal. A Webáruházban értékesített termékek nem mindegyike érhető el azonnal raktárkészletről és a raktárkészleten levő termékek elérhetősége is időben változhat. A termékek manufakturális jellegéből és egyes termékek egyedi gyártásából kifolyólag a beérkező rendelések kapcsán várható szállítási határidő változhat. Minden esetben a Click Trade Hungary Kft. munkatársai által visszaigazolt szállítási határidő a meghatározó.

A GLS e-mailben és / vagy SMS-ben értesíti a címzettet a csomagszállítás megrendelését követően. Az első értesítő tartalmazza a csomag minden fontosabb adatát, a GLS Vásárlószolgálat elérhetőségét és a csomagom.eu weboldal közvetlen linkjét. Az online felületen a címzett számos kézbesítési mód közül választhat. Például választhat egy új kiszállítási dátumot, megadhat egy másik címet, vagy átirányíthatja a csomagot egy GLS csomagpontba.

A második e-mail és / vagy SMS értesítőt a kiszállítás napjának reggelén küldi a GLS, amikor a futár megkapja a csomagot és hozzárendeli a 3 órás időablakkal a várható kiszállítást. Ez az üzenet tartalmazza a futár közvetlen telefonszámát és a GLS Vásárlószolgálat elérhetőségét is.

Amennyiben az első kézbesítési kísérlet sikertelen volt, a címzettet automatikusan értesíti a GLS e-mailben és / vagy SMS-ben. Az üzenet tartalmazza a csomagom.eu weboldal elérhetőségét, ahol ki lehet választani a következő kézbesítési módot.

A szállítási értesítők tartalmazzák a csomagszámot és a GLS Vásárlószolgálatának telefonszámát, melyen időpont módosítást kérhet a Vásárló legkésőbb a kiszállítás megadott időpontját megelőző 3 órával.

A Vásárló köteles az átvételt követően mihamarabb a csomagot tételesen ellenőrizni, valamint meggyőződni arról, hogy a szállítólevélben szereplő tételek a valóságban megegyeznek a rendelt, és kiszállított termékekkel. Amennyiben ezzel kapcsolatban bármilyen probléma felmerülne, javasoljuk, hogy a Vásárló lehetőség szerint késedelem nélkül vegye fel a kapcsolatot Vásárlószolgálatunkkal a hiba orvoslása érdekében. Az Vásárlószolgálat elérhetősége: 06 1 / 793-1593 (H-P: 8-17), e-mail: info@barefootshoes.hu

Szállítási költség
A Webáruházban leadott megrendelés esetén a szállítás díja Magyarország egész területére rendelésenként:
- bruttó 20.000 Ft feletti kosár esetén ingyenes
- bruttó 20.000 Ft alatti kosár esetén bruttó 1650 Ft
- a Click Trade Hungary Kft. átvételi pontján történő átadás esetén értékhatártól függetlenül ingyenes.

4. Kellékszavatosság (rejtett anyag, vagy gyártási hiba esetén történő igényérvényesítés)

A Webáruházban megrendelt termékek vásárlása esetén - nem minőségi hibás termékek - cseréjét az alábbiak szerint tudjuk biztosítani:

Méretprobléma esetén

• a méretproblémás termékeket a mindenkori elérhető készletek függvényében áll módunkban cserélni. Átmeneti készlethiány, illetve kifutó termékek esetén az esetlegesen fennálló árkülönbség megfizetésével vagy Eladó általi visszautalásával van lehetőség a méretproblémás terméket egy másik termékre cserélni.

Minőségi hiba esetén, amennyiben az Eladó jogosnak ítéli meg a reklamációt, úgy

• a Vásárló által fizetett vételárat visszautaljuk, vagy másik termék vásárlása esetén beszámításra kerül a számla végösszegébe.

A kellékszavatossági igény érvényesítésének együttes feltételei:

• két (2) éven belüli vásárlás
• a szerződéskötés bizonyítása (például: számla, internetes rendelést visszaigazoló levél, stb.) megléte

A kellékszavatossági igény elutasítható:

1. A kellékszavatossági idő lejártával (2 év)

2. Nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák miatt:

a) nem megfelelő méretválasztás következtében fellépő hiba;
b) helytelen kezelésből, tárolásból eredő hiba esetén;
c) sérülés, erőszakos külső behatás (fizikai, kémiai stb.) okozta hiba esetén;
d) szakszerűtlen / házilagos javítás következményeként a hiba súlyosbodott, vagy annak oka, keletkezése, mértéke emiatt már nem megítélhető;
e) fűzős lábbelin a nem megfelelő befűzés, bekötés miatt keletkező hiba;
f) beázás következménye (kivéve, ha a lábbeli vízálló köztes béléssel rendelkezik).

3. Természetes elhasználódás miatti kopás (pl: járótalp túlzott használat miatti kopása)

Mentesülhet a szavatossági kötelezettségek alól a Click Trade Hungary Kft. akkor is, ha a Vásárló a vásárláskor már ismert hiba esetén reklamál, ha őt az üzlet a hibáról előre írásban tájékoztatta.

A szavatossági szabályokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) részletezi. Ennek értelmében a kellékszavatossági igények érvényesítésére nyitva álló két (2) év két részre tagolódik:

1.) A vásárlás napjától számított hat (6) hónapon belül, ha bármilyen rendellenességet, hibát észlel a cipővel kapcsolatban, azt kérjük, késedelem nélkül jelezze a www.barefootshoes.hu Vásárlószolgálatának. A hibát legkésőbb a felfedezésétől számított 2 hónapon belül kell bejelenteni, a késedelmes igénybejelentésből eredő kárért a Click Trade Hungary Kft. nem felel. A hibás / meghibásodott / kifogásolt terméket nem célszerű tovább használni, mivel az ezzel okozott kárt a forgalmazó nem köteles megtéríteni. Amennyiben a hiba eredete, jellege, így a reklamáció jogossága nem egyértelmű a felek között, úgy a Click Trade Hungary Kft. független szakvéleményt kér ennek megállapítására. A független szakvélemény költségét az elmarasztalt fél viseli.

2.) A vásárlás napjától számított hat (6) hónapon túl, a 2 éves időtartam végéig kétség, vita esetén a Vásárló saját költségén bizonyíthatja (pl.: szakvélemény által), hogy a meghibásodás oka már eladáskor (gyártáskor) benne volt a termékben. Amennyiben a szakvélemény alaposnak ítéli a Vásárló reklamációját, azt a Click Trade Hungary Kft. elfogadja.

Minőségi kifogás esetén a Vásárló választása szerint a termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azonban, ha az igény teljesítése lehetetlen, vagy a Click Trade Hungary Kft. számára – a másik igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget okozna, akkor az eset összes körülményét mérlegelve a Click Trade Hungary Kft. a csereigény helyett választhatja a javítást. Ha az üzlet a javítást / kicserélést nem vállalta, vagy nem tudta teljesíteni, akkor a Vásárló - választása szerint - arányos árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől, tehát visszakérheti a termék vételárát.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági idő újból kezdődik. Ez igaz arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Amikor egy termék javításból vagy minőségi bevizsgáltatásból visszaérkezik Eladóhoz, munkatársai értesítik a Vásárlót.

Reklamáció esetén kérjük, szíveskedjen a cipőket párban, tiszta, száraz állapotban visszahozni.

5. Termékszavatosság

A vásárolt termék hibája esetén a Vásárló - választása szerint - kellékszavatossági jogát vagy az e pont szerinti termékszavatossági igényt érvényesíthet. Vásárló termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termékszavatossági igény a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével a vásárló e jogosultságát elveszti.

A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval, illetve a Click Trade Hungary Kft.-vel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A Vásárló termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával (Click Trade Hungary Kft.) szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az alábbi szabályok szerint kell bizonyítani:

Ennek értelmében a termékszavatossági igények érvényesítésére nyitva álló két (2) év két részre tagolódik:

1.) A vásárlás napjától számított hat (6) hónapon belül, ha bármilyen rendellenességet, hibát észlel a cipővel kapcsolatban, azt kérjük, késedelem nélkül jelezze a gyártó elérhetőségein. A hibát legkésőbb a felfedezésétől számított 2 hónapon belül kell bejelenteni, a késedelmes igénybejelentésből eredő károkért a gyártó nem felel. A hibás/meghibásodott/kifogásolt terméket nem célszerű tovább használni, mivel az ezzel okozott kárt a gyártó nem köteles megtéríteni.

2.) A vásárlás napjától számított hat (6) hónapon túl, a 2 éves időtartam végéig kétség, vita esetén a Vásárló saját költségén bizonyíthatja (pl.: szakvélemény által), hogy a meghibásodás oka már eladáskor (gyártáskor) benne volt a termékben.

A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a vásárló a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

6. A vásárlástól való elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a Vásárló, az áru átvételét követő 14 naptári napon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.

A Vásárló elállási jogát egyszerűen, a www.barefootshoes.hu weboldalon elérhető elállási nyilatkozat kitöltése útján gyakorolhatja. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló nyilatkozatát az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt elküldi, azaz akár a megrendeléstől számított 14. naptári nap végéig ezt megteszi.

Fenti elállási határidőre vonatkozó rendelkezések nem érintik a Vásárló azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A határidőn belül gyakorolt elállás a felek közti szerződés megszűnését eredményezi, mely alapján az átvett terméket, illetve a megfizetett vételárat vissza kell szolgáltatni a másik félnek. Amennyiben a Vásárló szállítási díjat is fizetett a megrendelés kapcsán, mivel a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szállítási módtól (azaz ingyenes üzletben történő átvételtől) eltérő módot választotta, a szállítási díj visszafizetésének az a feltétele, hogy a teljes megrendelésre, azaz a rendeléshez tartozó összes termékre kiterjedjen a Vásárló elállása (egy időben, vagy az utolsó termék visszavételénél).

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket (eredeti, sértetlen állapotban) az elállási nyilatkozattal együtt haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 naptári napon belül saját költségén visszaküldeni az alábbi címre:

Click Trade Hungary Kft.
barefootshoes.hu
Pozsonyi út 12.
1137 Budapest

A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt visszaküldi a raktár címére.

A Click Trade Hungary Kft. kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú), eredeti csomagolásában visszaadott termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat visszafizetni. Amennyiben a termék a kipróbáláshoz feltétlen szükséges használatot meghaladó használat nyomait mutatja, úgy a Click Trade Hungary Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy az értékcsökkenés miatt egy arányos összeget visszatartson és a vételárat csak részben térítse vissza.

A Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és megfelelőségének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Amennyiben a határidőn belül gyakorolt elállás jogán visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Click Trade Hungary Kft. a teljes vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított legkésőbb 14 naptári napon belül visszautalja a Vásárló részére az előzetesen megadott számlaszámra. Ebben az esetben kérjük, hogy a Vásárló adja meg az elállási nyilatkozaton azt a bankszámlaszámot ahová szeretné, hogy a Click Trade Hungary Kft. teljesítse a visszautalást. A Click Trade Hungary Kft. minden esetben banki átutalással teljesíti a visszafizetést, készpénzes visszafizetésre nincs lehetőség.

A Click Trade Hungary Kft. mindaddig visszatarthatja a Vásárlónak az elálláshoz kötődően visszajáró összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta.

Kérjük, hogy a Vásárló a visszaküldéskor az eredeti csomagolást használja. Későbbi térítési igények elkerülése érdekében, óvatosan ellenőrizze a terméket és ne okozzon benne kárt (pl. karcolás, foltok, kopott talp stb.). A visszaküldendő dobozba kérjük, hogy a Vásárló mellékelje a kitöltött elállási nyilatkozatot!

A termékek visszaküldésének költségei minden esetben a Vásárlót terhelik, kivéve, ha Eladó valamilyen Promóció keretében eltérően nem rendelkezik. Az elállás kapcsán ezen felül a Vásárlót más költség nem terheli. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

Visszaküldés esetén az árut bármely postahivatalban, vagy GLS csomagpontban, esetleg más futárszolgálatot megbízva a csomagot megfelelően csomagolva és megcímezve fel lehet adni (mely tartalmazza a címet, a feladó nevét).

Amennyiben a Vásárló elállási jogának gyakorlásával kapcsolatos kérdése merülne fel, hívja az alábbi telefonszámot: +36 1 793-1593 (H-P: 10.00-16.00) vagy írjon e-mailt a következő címre: info@barefootshoes.hu

A Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi, a Click Trade Hungary Kft. által eladott termékek tekintetében:
a) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Click Trade Hungary Kft., vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;
b) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
c) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

7. A panaszkezelés helye, módja

A Vásárló a termékkel vagy a Click Trade Hungary Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait (panaszait) az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím:
Click Trade Hungary Kft.
1137 Budapest, Pozsonyi út 12.

A Click Trade Hungary Kft. a telefonos szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, a Vevőszolgálaton keresztül azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a Vevőszolgálat az ügy kivizsgálását követően haladéktalanul értesíti a Vásárlót. Minden egyéb esetben a Click Trade Hungary Kft. az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A Click Trade Hungary Kft. a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a Click Trade Hungary Kft. az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót. Amennyiben a Click Trade Hungary Kft. és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

a) Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Békéltető Testület eljárását a fogyasztó akkor kezdeményezheti, amennyiben úgy érzi, hogy a kereskedő vagy Eladó a szerződéses kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti. Az ingyenes békéltető eljárást a fogyasztó a lakhelye, tartózkodási helye, vagy a vásárlás helye szerint illetékes megyei kereskedelmi kamarák mellett működő Testületeknél kezdeményezheti. A fogyasztónak minőségi kifogással kapcsolatos vitáját kifejezetten érdemes a Békéltető Testületeknél kezelnie, hiszen a fogyasztóvédelmi hatósággal szemben ebben a kérdésben a Testületek illetékesek. A fogyasztó a testület eljárását elsősorban a lakóhelye szerint illetékes békéltető testület előtt kezdeményezheti. A testületek elérhetőségét megtalálhatja a www.bekeltetes.hu oldalon.

b) Eljárás indítása a megyei vagy fővárosi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi egységeinél
A fenti hivatalok fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabálysértések esetén kereshetők fel érdemben. Ilyennek minősülhet, ha a Eladó, kereskedő nem ad választ a fogyasztó panaszára, megtéveszti a fogyasztót, vagy egyéb jogsértést követ el. Nem tartozik a fogyasztóvédelmi hatóság illetékességi körébe a fogyasztó és a kereskedő közötti vitás kérdés rendezése (például, hogy az adott lábbelit cseréljék, vagy a vételárat fizessék vissza)

Cím: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület dönti el ingyenesen.

Ahhoz, hogy a Vásárló az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében.

A Budapesti Békéltető Testület:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, onlinevita@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

c) Bírósági eljárás kezdeményezése

8. Adatvédelem és adatbiztonság

A megrendelések pontos és gyors teljesítése érdekében a Click Trade Hungary Kft. elektronikus adatfeldolgozást alkalmaz, melynek során minden esetben tiszteletben tartja a Vásárlók személyhez fűződő jogait, az adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket. Az adatvédelemről, a Click Trade Hungary Kft. által alkalmazott adatkezelésről a Click Trade Hungary Kft. adatkezelési tájékoztatója nyújt részletes tájékoztatást.

9. Alkalmazandó jog

Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen lenne, az a továbbiakban nem alkalmazható és az érvénytelen rendelkezés helyett a törvényi előírások az irányadóak és az ÁSZF visszamaradó rendelkezései továbbra is teljes hatállyal bírnak.

A Click Trade Hungary Kft. és a Vásárlók közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a további hatályos magyar jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók. A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Vásárló az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, az elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

5% kedvezmény
első vásárlásodra!
Értesülj elsőként híreinkről, újdonságainkról, akcióinkról. Iratkozz fel hírlevelünkre és 5% kedvezményt adunk első vásárlásodból!
Hozzájárulok ahhoz, hogy a barefootshoes az általam megadott emailcímre marketing anyagot tartalmazó Hírlevelet, valamint személyre szabott reklámot küldjön az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint.
keyboard_arrow_up
Kövess minket!
Barefootshoes.hu Facebbok
Facebook
Barefootshoes.hu Instagram
Instagram
Barefottshoes.hu - barefoot cipő webáruház
Hírlevél
Elfogadom az Adatvédelmi tájékoztatót
 SimplePay vásárlói tájékoztató
A webhely tartalmának megjelenítéséhez és a felhasználói élmény javításához cookie-kat és hasonló technológiákat használunk. Az alábbi Cookiek (sütik) használatának szabályzata találsz további információkat és beállítási lehetőségeket.